Je hebt dit keurmerk vast weleens op vlees of eieren zien staan, welke dan 1, 2 of 3 sterren had. Maar wat dat nou precies betekent was jouw waarschijnlijk ook een raadsel, toch zijn hier strenge regulaties voor, die verschillen per dier. Om jou op de hoogte te brengen van deze sterren hebben we een overzichtje gemaakt waarin per dier te zien is wat elke extra ster meebrengt voor het welzijn van het dier.

Het beter leven keurmerk is dus een keurmerk wat beoordeeld op dierenwelzijn voor dieren die geslacht worden voor het vlees of kippen voor de eieren. De controle die het beter leven keurmerk laat uitvoeren zijn goed geregeld en ze zijn zeer transparant over hun werkzaamheden en regels, je kunt er dus vanuit gaan dat het beter leven keurmerk waarde heeft en ook klopt.

Legkippen

Hier gaat het dus om eieren met een beter leven keurmerk. Wanneer eieren 1 ster hebben dat houdt dit in dat de leghennen sowieso daglicht te zien krijgen, in groepen zitten van maximaal 6000 hennen, een overdekte uitloop hebben en dagelijks graan te eten krijgen. Bovendien moeten ze strobalen en gasbetonblokken hebben.

Voor leghennen met 2 sterren geldt er dat ze een grote overdekte uitloop moeten hebben maar ook een uitloop in de open lucht waar struiken en bomen als beschutting staan. In deze vrije uitloop moeten ze minimaal 8 uur per dag kunnen komen

Voor leghennen met 3 sterren geldt er dat er meer legnesten en zitstokken voor de hennen moeten zijn, bovendien mag de snavel niet behandeld of afgekapt worden. Bovendien mogen er maar 6,7 kippen per vierkante meter zitten in plaats van de gebruikelijke 9.

Kippen voor vlees

De rassen moeten voor 1 ster op een normale manier groeien, en mogen dus geen plofkippen zijn, maar ze moeten ook daglicht en vers stro krijgen. Er mogen maximaal 18 kippen per vierkante meter zitten, ze mogen amper antibiotica krijgen en moeten op een diervriendelijke manier verdoofd worden bij slachting

Om 2 sterren te krijgen moeten de kippen ook een vrije uitloop naar buiten hebben, en mogen er maar 12 kippen op een vierkante meter zitten

Voor een stal 3 sterren krijgt mogen de kippen was bij een leeftijd van 70 dagen geslacht worden, terwijl dat gemiddeld rond de 40 dagen ligt. Ook mogen er maar 10 kippen op een vierkante meter zitten

Varkens

Varkenshouders met 1 ster moeten de varkens 1 vierkante meter ruimte geven tegenover de gangbare 0.8. Ook is het castreren van biggen verboden. Ook is er een maximale vervoerstijd naar het slachthuis van 6 uur voor biggen en 8 uur voor varkens.

Wanneer er 2 sterren verdiend zijn dan moet de vloer met stro bedekt zijn als afleiding en er moet een overdekte uitloop zijn. Ook moet elk varken 1.1 vierkante meter ruimte krijgen en mogen staarten niet gecoupeerd worden.

Wanneer het varken 3 sterren moeten biggen minimaal 42 dagen bij de moeder blijven, dat 2 keer zo lang als de norm. Bovendien mogen zeugen de wei in

Kalveren en runderen

Om 1 ster te verdienen moet runderen minimaal 150 dagen per jaar 8 uur in de wei lopen. Ook moeten kalveren minimaal 3 maanden zogen bij de moeder. Voor kalveren is de transportduur naar het slachthuis maximaal 8 uur, en zij mogen geen ijzerarme voeding krijgen, waardoor ze kans op bloedarmoede lopen. Wanneer er wordt gecastreerd of onthoornd dan moet dit onder verdoving en met pijnbestrijding

Voordat een veehouderij 2 sterren krijgt moeten de runderen 180 dagen per jaar minimaal 12 uur naar buiten mogen, bovendien moete kalveren minimaal 5 maanden bij de moeder kunnen zogen.

Als een veehouderij 3 sterren heeft dan betekent dit dat de runderen minimaal 210 dagen per jaar 12 uur naar buiten mogen, en dat kalveren minimaal 6 maanden bij hun moeder zogen. Ook moeten kalveren de wei in mogen en moet hun vloer bedekt zijn met stro.

Je ziet nu dus dat de sterren die het beter leven keurmerk uitdeelt welke zeker betekenis hebben, hoe hoger het aantal sterren hoe beter de dieren het hebben. Zelfs dieren met het beter leven keurmerk met 1 ster hebben het vaak al veel beter dan de dieren zonder dit keurmerk.