Het HCG hormoon, het klinkt mogelijk een beetje mysterieus door de afkorting, maar we kunnen jullie al meteen geruststellen. Met deze benaming wordt het zwangerschapshormoon bedoeld en dan wordt meteen een heleboel duidelijk! De wetenschappelijke naam voor dit belangrijke hormoon luidt humaan choriongonadotrofine en zo wordt meteen ook verklaard waar de afkorting HCG vandaan komt.

Hoe wordt het HCG hormoon aangemaakt?

Het HCG hormoon wordt tijdens de zwangerschap in de placenta aangemaakt. Dit gebeurt vanaf het moment dat de bevruchte eicel zich in de baarmoeder settelt. Op dat moment begint de productie van het zwangerschapshormoon. Na twee weken kan deze stof trouwens ook getraceerd worden in de urine van de zwangere vrouw.

Het HCG hormoon bevordert de vruchtbaarheid bij de vrouw

Het zwangerschapshormoon is niet alleen belangrijk voor de zwangerschap van bij de vrouw te kunnen vaststellen, het kan ook vrouwen helpen die problemen ondervinden om zwanger te geraken. Daartoe wordt door bepaalde organisaties in Nederland en België op regelmatige basis urine van zwangere vrouwen ingezameld. Deze urine bevat namelijk HCG en deze stof wordt trouwens ook gebruikt om het medicijn Pregnyl te produceren dat veelvuldig gebruikt wordt door vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen die van hormonale aard zijn. Ook bij IVF (kunstmatige inseminatie en proefbuisbaby’s) wordt de stof HCG ingezet.

Andere functies van het zwangerschapshormoon

Prenatale onderzoeken

Het HCG hormoon duidt niet alleen aan of een vrouw zwanger is. Metingen en onderzoek van het hormoon tijdens de zwangerschap kunnen aanwijzen dat er een probleem is tijdens de zwangerschap. Zo worden de HCG-waarden onderzocht om vast te stellen of er problemen zijn met het ongeboren kind. Onregelmatige waarden kunnen wijzen op een aantal tijdens de zwangerschap op te sporen aandoeningen zoals het syndroom van Down (ook bekend als trisonomie 21), trisonomie 13 en trisonomie 18.

Opsporen van kanker

In sommige gevallen komt het HCG hormoon in het menselijk lichaam voor terwijl er toch geen sprake is van een zwangerschap. Wanneer dit het geval is, dan speelt HCG de rol van een tumormarker. Niet alleen het embryo in geval van zwangerschap, zorgt voor de aanmaak van HCG, maar ook bepaalde tumoren kunnen het hormoon aanmaken. Dan doet het dienst als tumormarker. Dit verbaast misschien, maar kan verklaard worden door dat in deze beide gevallen er sprake is van celdeling waardoor HCG aangemaakt wordt.

Het HCG hormoon als afslankmiddel

Tot slot willen we nog vermelden dat het HCG hormoon soms als afslankmiddel ingezet wordt. Zulk een kuur met het hormoon wordt toegediend door middel van injecties. Deze kuur wordt gevolgd tijdens het volgen van een dieet. Door een aantal Nederlandse zorgverzekeraars wordt deze behandelmethode van dokter Simeon erkend als een vorm van alternatieve geneeskunde. Wanneer je dit in je zorgpakket hebt zitten, kun je dus terugbetaling krijgen van je ziekenfonds. Door de erkenning van een aantal zorgverzekeraars komt deze behandelmethode als betrouwbaar over. Tegelijk staat het toedienen van het HCG hormoon om af te slanken fel ter discussie omdat de medische sector over het algemeen de mening toegedaan is dat HCG in de eerste plaats gebruikt dient te worden om vrouwen en stellen met een kinderwens te helpen. Het HCG hormoon is immers niet onbeperkt in voorraad en daarom is het aangewezen er spaarzaam mee om te gaan, aldus de critici van deze afslankmethode. De methode blijft vrij omstreden.