Het woord compenseren kennen we allemaal. Een voorbeeld van compensatie is bijvoorbeeld doet zich bijvoorbeeld voor wanneer we door het koude weer kippenvel krijgen. De poriën van onze huid worden dan dichter bij elkaar getrokken om de kou te compenseren. Supercompensatie is een term die veel in de sport gebruikt wordt.

Wat gebeurt er wanneer we trainen?

Om te weten wat supercompensatie betekent, is het nodig om te bekijken wat er gebeurt met ons lichaam wanneer we trainen of sport beoefenen. Onderzoek heeft al uitgewezen dat ons lichaam dan de natuurlijke neiging heeft om terug tot de beginsituatie te komen. Dit heeft voor gevolg dat we ons lichaam net iets dieper moeten laten gaan dan nodig, willen we vooruitgang boeken. Ons lichaam moet als het ware geprikkeld worden om verder te kunnen ontwikkelen. Dit soort van prikkels noemen we trainingsprikkels. Door middel van trainingsprikkels wordt onze energievoorraad gebruikt. Hierbij worden de spieren iedere keer een klein beetje beschadigd. Deze beschadiging gebeurt op microniveau en wordt door het lichaam terug hersteld. Deze herstelling gebeurt bij supercompensatie op een dergelijk niveau dat het bereikte niveau hoger ligt dan het beginniveau. Trainingen en doorgedreven oefenen van het lichaam zorgen dus voor supercompensatie.

Gevolgen van supercompensatie

Wanneer we ervoor zorgen dat ons lichaam gedurig blijft compenseren zodat de schade die het oploopt bij de training steeds supercompenseert, dan gaat ons lichaam zich steeds aanpassen aan vernieuwde omstandigheden, waardoor we groei of verbetering ervaren. De trainingsprikkels zullen dus steeds opgevoerd moeten worden om een steeds beter resultaat te krijgen. Hierbij gaat het lichaam zich ook aanpassen om dit soort van training ook toe te laten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de glycogeenspiegel te laten stijgen, zodat we ook genoeg energie hebben om daadwerkelijk te kunnen blijven trainen.

Supercompensatie gebeurt in 4 fasen

Algemeen wordt aangenomen dat supercompensatie gebeurt in 4 fasen:

  • Het beginnersniveau voor de training
  • Het energiegebruik tijdens de training
  • Het herstel na de training
  • De aanpassing van het lichaam tot boven het beginniveau

Opgelet:

Bij supercompensatie is het uitermate belangrijk dat er niet alleen getraind wordt tot voorbij het niveau dat nodig is om gewin te halen uit de training, het is evenzeer belangrijk dat de sporter genoeg rust om het lichaam een herstelperiode te gunnen zodat het zich kan herstellen tot voorbij het beginniveau. Wanneer je dat niet doet, is de kans groot dat je je lichaam forceert, waardoor het zich niet herstelt, maar onvoldoende recupereert waardoor er schade optreedt in plaats van verbetering.

Supercompensatie met behulp van een coach

Het is duidelijk: supercompensatie werkt wel degelijk, maar moet onder leiding van een deskundige worden uitgevoerd. Wie gebruik wil maken van deze zeer gekende en goed beproefde techniek moet wel degelijk weten waar hij of zij mee bezig is, want anders kan het gebeuren dat het tegenovergestelde effect bereikt wordt van wat de initiële bedoeling was. Spieratrofie is namelijk een van de risico’s wanneer supercompensatie op de verkeerde manier wordt aangepakt. Goede coaching en begeleiding is dus de eerste voorwaarde voor een geslaagde supercompensatie.