Privacybeleid

Inleiding

Afvallenmetnederland.nl (hierna aangeduid als: “Afvallen met Nederland”) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. Afvallen met Nederland exploiteert onder andere afvallenmetnederland.nl.

De informatie die Afvallen met Nederland over jou verwerkt (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Afvallen met Nederland houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Afvallen met Nederland. Via klantenservice@afvallenmetnederland.nl kunt u altijd contact opnemen met Afvallen met Nederland.

Afvallen met Nederland staat geregistreerd onder:

 • Jalin Media
 • KvK: 61250430
 • Hofplein 20 3032 AC Rotterdam

Sociale media

Facebook
Instagram

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van Afvallen met Nederland is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Afvallen met Nederland niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Afvallen met Nederland -diensten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten is wel nodig dat u persoonsgegevens invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Delen met derden

Afvallen met Nederland kan uw persoonsgegevens met de hierna genoemde partijen delen.

1. Derden Partners

Afvallen met Nederland kan uw persoonsgegevens delen met derden met wie Afvallen met Nederland gezamenlijk marketing, programma’s of andere activiteiten uitvoert. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ook zullen uw gegevens alleen voor de doelen worden gebruikt zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

2. Derde partijen in geval wettelijk vereist

Afvallen met Nederland kan uw persoonsgegevens delen indien dit vereist is in een gerechtelijke procedure of in geval van een verzoek om informatie of medewerking van de overheid of vergelijkbare autoriteiten of in een ander geval wanneer de wet dit voorschrijft.

3. Andere partijen met uw toestemming

In aanvulling op de in deze Privacyverklaring beschreven situaties waarop persoonsgegevens met derden kunnen worden gedeeld, kan Afvallen met Nederland persoonsgegevens delen met derden als u hiervoor toestemming heeft gegeven of u een verzoek doet voor een dergelijke gegevensuitwisseling.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Afvallen met Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u gebruikt, kunnen wij onderstaande gegevens van u verwerken:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Gebruikersnaam
 • Gebruikersniveau
 • Geslacht
 • IBAN
 • Informatie over uw machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een forumpost, het dagboek, de gewicht historie of een bericht in het contactformulier
 • Adresgegevens
 • Inloggegevens / profielnaam / schermnaam
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers, cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • Telefoonnummer
 • Interessevoorkeur (voor o.a. de e-nieuwsbrief)
 • Welke brochures, producten of informatie u heeft aangevraagd
 • Informatie verkregen uit enquêtes
 • Online activiteit

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • Om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten;
 • Om uw bestelling/aanvraag voor een van onze brochures, producten of diensten te verwerken en u te informeren over het verloop ervan;
 • Om uw inschrijving voor onze diensten, zoals het forum te verwerken;
 • Om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij kunnen aanbieden;
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post (o.a. over campagnes en resultaten);
 • Om bij te houden wie we wel en niet mogen benaderen;
 • Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden;
 • Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen heeft en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • Om onze website te verbeteren, webstatistieken bij te houden en het delen via social media te faciliteren;
 • Om onze financiële administratie te beheren, zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • Als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Afvallen met Nederland, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Om onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Grondslagen: toestemming van de betrokken persoon & gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken:

Nogmaals willen wij u erop attenderen dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Afvallen met Nederland niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Afvallen met Nederland -diensten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten is wel nodig dat u persoonsgegevens invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

 • Voedingsvoorkeuren: in verband met weekmenu’s die eventueel op maat aangeboden kunnen worden.
 • gewicht en lengte om BMI te berekenen, streefgewicht (doel), huidig gewicht (om te zien of u vooruitgang heeft geboekt)
 • Eerdere informatie over uw eetgedrag en dieetpogingen of u te kunnen voorzien van het online programma.

Bescherming privacy kinderen

Afvallen met Nederland verzamelt of gebruikt geen persoonsgegevens van kinderen, indien bij ons bekend is dat ze jonger zijn dan 18 jaar. We staan niet bewust toe dat kinderen met ons communiceren of gebruikmaken van deze website. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u een ouder bent en zich bewust bent geworden dat uw kind ons heeft voorzien van informatie, neem dan contact met ons op via klantenservice@afvallenmetnederland.nl onder vermelding van ‘privacy kind.’

Combinatie van persoonlijke informatie

 • Afvallen met Nederland kan de persoonsgegevens die u verstrekt heeft via deze website combineren met persoonlijke informatie die u verstrekt heeft via andere media bijvoorbeeld tijdens telefonisch contact met ons of via de Afvallen met Nederland app.
 • Afvallen met Nederland kan persoonlijke informatie die u ons online verstrekt heeft combineren met onze offline gegevens.
 • Afvallen met Nederland kan persoonlijke informatie die u ons rechtstreeks verstrekt heeft combineren met gegevens die door derden verstrekt zijn.
 • Wij gebruiken deze geconsolideerde informatie om het design van deze website te verbeteren, om informatie aan u door te geven en om andere functies te faciliteren.

Bewaartermijn

Afvallen met Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. Afvallen met Nederland hanteert de volgende bewaartermijn:

De opgegeven persoonsgegevens worden bewaard tot 12 maanden na de laatste activiteit in het account.

Cookies

AfvallenMetNederland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies maken het gebruik van de website gemakkelijker voor u. Meer informatie over welke cookies wij gebruiken, leest u in ons cookiebeleid.

Beveiliging

Afvallen met Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via klantenservice@afvallenmetnederland.nl Alhoewel Afvallen met Nederland alle persoonsgegevens beveiligt, raden wij u toch aan om voorzichtig om te gaan met het verzenden van persoonsgegevens via internet, met name persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid. Op www.AfvallenmetNederland.nl treft u links aan naar andere websites die niet onder het toezicht van Afvallen met Nederland vallen. Afvallen met Nederland is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Soms kunt u de gegevens via uw account aanpassen. Is dit niet mogelijk, dan kunt u een gespecificeerd verzoek per e-mail sturen naar klantenservice@afvallenmetnederland.nl of per brief naar:

 • Afvallen Met Nederland
 • Hofplein 20 3032 AC Rotterdam

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN) en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Afvallen met Nederland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Afvallen met Nederland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens

Gebruikersvoorwaarden: Forum

De beheerders en moderators van dit forum zullen proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de site. Het is echter onmogelijk om ieder bericht te controleren. Door in te stemmen met de voorwaarden [tijdens het aanmelden als nieuw lid] erkent u dat alle berichten op dit forum de mening en het gezichtspunt van u als gebruiker zijn en niet van de beheerders, moderators of webmaster. Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.

Voorwaarden en aanwijzingen

De gebruiker zal geen kwetsende, aanstootgevende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, pornografische of anderszins onrechtmatige berichten plaatsen. De gebruiker zal zich verder conformeren aan de van toepassing zijnde onderstaande regels. Als een gebruiker zich niet houdt aan deze voorwaarden, of aanwijzingen van de forumbeheerders niet volgt, krijg de gebruiker een waarschuwing of kan meteen tijdelijk of permanent verbannen worden. Eventueel zal de service provider van de gebruiker op de hoogte worden gesteld van zijn gedrag afhankelijk van de zwaarte van de overtreding.

Privacy

Het IP-adres van de computer van de gebruiker wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Verder bewaart het systeem cookies op de computer van de gebruiker. Deze cookies bevatten geen gebruikersinformatie die in het profiel opgegeven wordt. Door deze voorwaarden te accepteren stemt de gebruiker ermee in dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder toestemming van de gebruiker tenzij het forumbeheer hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Huisregels van het forum

Plaatjes, teksten, links

 • Kwetsende, obscene, intimiderende, bedreigende, haatdragende, pornografische en discriminerende posts zijn verboden.
 • Geen aanstootgevende en/of shockerende opmerkingen, teksten of plaatjes plaatsen, leg bij twijfel het eerst even voor aan een moderator.
 • Houdt u aan het onderwerp van het topic, off-topics zullen worden verwijderd.
 • Open topics in het (qua onderwerp) daarvoor bestemde forum.
 • Verkeerd geplaatste topics zullen worden verplaatst naar het juiste forum.
 • Links naar illegale zaken, spam en postings met (sluik) reclame zijn verboden, deze zullen worden verwijderd.
 • Verder mag een topic maar op één plaats binnen het forum worden neergezet. Dubbelposten is niet toegestaan. Kies het juiste forum en plaats niet hetzelfde bericht op verschillende subfora.

Privacy

 • Open geen topics over andere personen maar houd het bij voorkeur over onderwerpen.
 • Het openbaar maken van andermans verhalen, gegevens of chatlogs zonder diens toestemming is verboden.
 • Het is niet toegestaan om op dit forum teksten of berichten te plaatsen die afkomstig zijn uit een ander forum.
 • Plaats geen persoonlijke identiteitsgegevens openlijk op het forum. (E-mailadres, persoonsgegevens).

Auteursrechten

Het is verboden om complete artikelen, verhalen of teksten te kopiëren in het forum. Slechts kleine stukjes mogen gebruikt worden in een posting. Dit dient dan vergezeld te gaan met een bronvermelding en een onderbouwing, argumentatie of mening. Het dient een eigen posting te zijn, met eigen geschreven tekst.

Verwijderen, samenvoegen, verplaatsen, splitsen, plaatsen, etc.

Reacties en berichten die in strijd zijn met de forumregels, zullen door de moderator zo snel mogelijk worden verwijderd. Wanneer dit gebeurt, zal er meestal een waarschuwing gestuurd worden naar de poster van het desbetreffende bericht. Bent u het niet eens met dit besluit, los dit dan met de moderator op. Open hierover dus geen nieuw topic op het forum, met uw vragen en/of opmerkingen. Deze topic zal ook verwijderd worden, zodat de overzichtelijkheid van het forum gewaarborgd blijft.

Een moderator kan besluiten een topic te sluiten wanneer een topic uit de hand dreigt te lopen of niet meer actueel is. Bij het langdurig off-topic posten volgt eerst een waarschuwing, waarna een moderator tot sluiting van het topic kan overgaan bij het niet opvolgen van deze waarschuwing. Ook kan een moderator besluiten topics of postings te splitsen. samen te voegen en te verplaatsen.

Het beheer van de site heeft te allen tijde het recht alle berichten en onderwerpen te verwijderen, bewerken, verplaatsen, samen te voegen en heeft het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden.

Eenmaal geschreven berichten blijven in principe op het forum staan. Desgewenst kunnen deze geanonimiseerd of aangepast worden op verzoek van de schrijver ervan. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij een van de moderators.

Het verwijderen van topics of postings is alleen ter bepaling van het forumbeheer. Leden kunnen een met redenen omkleed verzoek indienen tot verwijdering van postings of topics. Het forumbeheer behoudt zich te allen tijde het recht toe, deze verzoeken te weigeren in het belang (van de leesbaarheid) van het forum.

Gebruikers

U mag maar één gebruikersnaam aanmaken. Het gebruik van twee of meer gebruikersnamen wordt niet toegestaan. (In speciale gevallen en in overleg met het forumbeheer kan hiervan afgeweken worden).

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Afvallen met Nederland zal deze Privacyverklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website, de regels over verwerking van persoonsgegevens of de regels rondom cookies wijzigen. Door in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring staat u ons toe dat we de inhoud van de Privacyverklaring te mogen wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17-05-2018.

 


Wie zijn we

Ons website-adres is: https://afvallenmetnederland.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.